neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Boloria aquilonaris
autor: Ján Chládok
pozvanka

Atlas cicavcov ( cicavce )

Spracoval: Viliam Ridzoň

prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - C - D - E - F - G - H - L - M - N - O - P - [R] - S - T - U - V

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Rangifer
Rangifer tarandus
(sob polárny)
rod: Rangifer
čeľaď: Cervidae ()
1 
Rattus
Rattus norvegicus
(potkan hnedý)
rod: Rattus
čeľaď: Muridae (myšovité)
1 
Rattus rattus
(potkan tmavý)
rod: Rattus
čeľaď: Muridae (myšovité)
Rhinolophus
Rhinolophus euryale
(podkovár južný)
rod: Rhinolophus
čeľaď: Rhinolophidae (podkovárovité)
3 
Rhinolophus ferrumequinum
(podkovár veľký)
rod: Rhinolophus
čeľaď: Rhinolophidae (podkovárovité)
13 
Rhinolophus hipposideros
(podkovár malý)
rod: Rhinolophus
čeľaď: Rhinolophidae (podkovárovité)
71 
Rupicapra
Rupicapra rupicapra
(kamzík vrchovský)
rod: Rupicapra
čeľaď: Bovidae (turovité)
14 
Rupicapra rupicapra rupicapra
(kamzík vrchovský alpský)
rod: Rupicapra
3 
Rupicapra rupicapra tatrica
(kamzík vrchovský tatranský)
rod: Rupicapra
čeľaď: Bovidae (turovité)
121 
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.