neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Anacamptis fragrans
autor: Martin Veverka
Atlas vtáctva ( vtáky žijúce na území Slovenska )

Podstránky:
• "Zoznam ohrozených druhov vtákov Slovenska"
• "Aktualizovaný kompletný zoznam druhov vtákov SR" (11.04.2009)

Zoznamy poskytol: SOVS

prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
[A] - B - C - D - E - F - G - H - I - J - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - X

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Accipiter
Accipiter badius
(jastrab šikra)
rod: Accipiter
čeľaď: Accipitridae ()
1 
Accipiter gentilis
(jastrab veľký)
rod: Accipiter
čeľaď: Accipitridae ()
23 
Accipiter nisus
(jastrab krahulec)
rod: Accipiter
čeľaď: Accipitridae ()
31 
Acridotheres
Acridotheres tristis
(škorec hnedý)
rod: Acridotheres
čeľaď: Sturnidae ()
5 
Acrocephalus
Acrocephalus arundinaceus
(trsteniarik veľký)
rod: Acrocephalus
čeľaď: Sylviidae ()
30 
Acrocephalus palustris
(trsteniarik obyčajný)
rod: Acrocephalus
čeľaď: Sylviidae ()
5 
Acrocephalus schoenobaenus
(trsteniarik malý)
rod: Acrocephalus
čeľaď: Sylviidae ()
11 
Acrocephalus scirpaceus
(trsteniarik bahenný)
rod: Acrocephalus
čeľaď: Sylviidae ()
5 
Actitis
Actitis hypoleucos
(kalužiačik malý)
rod: Actitis
čeľaď: Scolopacidae ()
30 
Aegithalos
Aegithalos caudatus
(mlynárka dlhochvostá)
rod: Aegithalos
čeľaď: Aegithalidae (mlynárkovité)
92 
Aegolius
Aegolius funereus
(pôtik kapcavý)
rod: Aegolius
čeľaď: Strigidae ()
2 
Aix
Aix galericulata
(kačička mandarínska)
rod: Aix
čeľaď: Anatidae ()
14 
Alauda
Alauda arvensis
(škovránok poľný)
rod: Alauda
čeľaď: Alaudidae ()
4 
Alcedo
Alcedo atthis
(rybárik obyčajný)
rod: Alcedo
čeľaď: Alcedinidae ()
165 
Alopochen
Alopochen aegyptiacus
(húska štíhla)
rod: Alopochen
22 
Anas
Anas acuta
(kačica ostrochvostá)
rod: Anas
čeľaď: Anatidae ()
5 
Anas clypeata
(kačica lyžičiarka)
rod: Anas
8 
Anas crecca
(kačica chrapka)
rod: Anas
čeľaď: Anatidae ()
9 
Anas penelope
(kačica hvizdárka)
rod: Anas
čeľaď: Anatidae ()
13 
Anas platyrhynchos
(kačica divá)
rod: Anas
čeľaď: Anatidae ()
242 
Anas querquedula
(kačica chrapačka)
rod: Anas
čeľaď: Anatidae ()
19 
Anas strepera
(kačica chripľavka)
rod: Anas
čeľaď: Anatidae ()
20 
Anser
Anser albifrons
(hus bieločelá)
rod: Anser
čeľaď: Anatidae ()
10 
Anser anser
(hus divá)
rod: Anser
čeľaď: Anatidae ()
31 
Anser fabalis
(hus siatinná)
rod: Anser
čeľaď: Anatidae ()
4 
Anthus
Anthus campestris
(ľabtuška poľná)
rod: Anthus
čeľaď: Motacillidae ()
1 
Anthus pratensis
(ľabtuška lúčna)
rod: Anthus
čeľaď: Motacillidae ()
2 
Anthus spinoletta
(ľabtuška vrchovská)
rod: Anthus
čeľaď: Motacillidae ()
6 
Anthus trivialis
(ľabtuška hôrna)
rod: Anthus
čeľaď: Motacillidae ()
1 
Apus
Apus apus
(dázďovník obyčajný)
rod: Apus
čeľaď: Apodidae ()
4 
Aquila
Aquila chrysaetos
(orol skalný)
rod: Aquila
čeľaď: Accipitridae ()
33 
Aquila heliaca
(orol kráľovský)
rod: Aquila
čeľaď: Accipitridae ()
2 
Aquila nipalensis
(orol stepný)
rod: Aquila
čeľaď: Accipitridae ()
4 
Aquila pomarina
(orol krikľavý)
rod: Aquila
čeľaď: Accipitridae ()
9 
Ardea
Ardea cinerea
(volavka popolavá)
rod: Ardea
čeľaď: Ardeidae ()
141 
Ardea purpurea
(volavka purpurová)
rod: Ardea
čeľaď: Ardeidae ()
13 
Ardeola
Ardeola ralloides
(čaplička vlasatá)
rod: Ardeola
čeľaď: Ardeidae ()
3 
Arenaria
Arenaria interpres
(kamenár strakatý)
rod: Arenaria
čeľaď: Scolopacidae ()
22 
Asio
Asio flammeus
(myšiarka močiarná)
rod: Asio
čeľaď: Strigidae ()
2 
Asio otus
(myšiarka ušatá)
rod: Asio
čeľaď: Strigidae ()
53 
Athene
Athene noctua
(kuvik obyčajný)
rod: Athene
čeľaď: Strigidae ()
6 
Aythya
Aythya ferina
(chochlačka sivá)
rod: Aythya
čeľaď: Anatidae ()
26 
Aythya fuligula
(chochlačka vrkočatá)
rod: Aythya
čeľaď: Anatidae ()
61 
Aythya marila
(chochlačka morská)
rod: Aythya
čeľaď: Anatidae ()
10 
Aythya nyroca
(chochlačka bielooká)
rod: Aythya
čeľaď: Anatidae ()
5 
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.