neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Boloria aquilonaris
autor: Ján Chládok
pozvanka

Atlas cicavcov ( cicavce )

Spracoval: Viliam Ridzoň

prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - [C] - D - E - F - G - H - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Canis
Canis lupus
(vlk dravý)
rod: Canis
čeľaď: Canidae (psovité)
29 
Capra
Capra aegagrus
(koza bezoárová)
rod: Capra
čeľaď: Bovidae (turovité)
3 
Capra ibex
(kozorožec vrchovský)
rod: Capra
čeľaď: Bovidae (turovité)
7 
Capreolus
Capreolus capreolus
(srnec hôrny)
rod: Capreolus
čeľaď: Cervidae (jeleňovité)
355 
Castor
Castor fiber
(bobor vodný)
rod: Castor
čeľaď: Castoridae (bobrovité)
19 
Cervus
Cervus elaphus
(jeleň lesný)
rod: Cervus
čeľaď: Cervidae (jeleňovité)
172 
Cervus nippon
(jeleň sika)
rod: Cervus
čeľaď: Cervidae (jeleňovité)
1 
Citellus
Citellus citellus
(syseľ pasienkový)
rod: Citellus
čeľaď: Sciuridae (vevericovité)
60 
Clethrionomys
Clethrionomys glareolus
(hrdziak lesný)
rod: Clethrionomys
čeľaď: Muridae (myšovité)
8 
Cricetus
Cricetus cricetus
(chrček poľný)
rod: Cricetus
čeľaď: Muridae (myšovité)
4 
Crocidura
Crocidura leucodon
(bielozúbka bielobruchá)
rod: Crocidura
čeľaď: Soricidae (piskorovité)
Crocidura russula
(bielozúbka dlhochvostá)
rod: Crocidura
čeľaď: Soricidae (piskorovité)
Crocidura suaveolens
(bielozúbka záhradná)
rod: Crocidura
čeľaď: Soricidae (piskorovité)
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.