neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Vulpes vulpes
autor: Josef Čech
pozvanka

Atlas cicavcov ( cicavce )

Spracoval: Viliam Ridzoň

prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - C - D - E - F - G - H - L - [M] - N - O - P - R - S - T - U - V

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
Macaca
Macaca sylvanus
(makak magot)
rod: Macaca
čeľaď: Cercopithecidae ()
1 
Marmota
Marmota marmota
(svišť vrchovský)
rod: Marmota
čeľaď: Sciuridae (vevericovité)
7 
Marmota marmota latirostris
(svišť vrchovský tatranský)
rod: Marmota
čeľaď: Sciuridae (vevericovité)
45 
Martes
Martes foina
(kuna skalná)
rod: Martes
čeľaď: Mustelidae (lasicovité)
3 
Martes martes
(kuna lesná)
rod: Martes
čeľaď: Mustelidae (lasicovité)
4 
Meles
Meles meles
(jazvec lesný)
rod: Meles
čeľaď: Mustelidae (lasicovité)
23 
Micromys
Micromys minutus
(myška drobná)
rod: Micromys
čeľaď: Muridae (myšovité)
1 
Microtus
Microtus arvalis
(hraboš poľný)
rod: Microtus
čeľaď: Muridae (myšovité)
4 
Miniopterus
Miniopterus schreibersii
(lietavec sťahovavý)
rod: Miniopterus
čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
1 
Mus
Mus musculus
(myš domová)
rod: Mus
čeľaď: Muridae (myšovité)
10 
Muscardinus
Muscardinus avellanarius
(plch lieskový)
rod: Muscardinus
čeľaď: Myoxidae (plchovité)
14 
Mustela
Mustela erminea
(hranostaj čiernochvostý)
rod: Mustela
čeľaď: Mustelidae (lasicovité)
7 
Mustela nivalis
(lasica myšožravá)
rod: Mustela
čeľaď: Mustelidae (lasicovité)
19 
Mustela putorius
(tchor tmavý)
rod: Mustela
čeľaď: Mustelidae (lasicovité)
1 
Myocastor
Myocastor coypus
(nutria vodná)
rod: Myocastor
čeľaď: Myocastoridae (nutriovité)
20 
Myotis
Myotis bechsteinii
(netopier veľkouchý)
rod: Myotis
čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
1 
Myotis daubentonii
(netopier vodný)
rod: Myotis
čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
3 
Myotis emarginatus
(netopier brvitý)
rod: Myotis
čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
12 
Myotis myotis
(netopier obyčajný)
rod: Myotis
čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
34 
Myotis mystacinus
(netopier fúzatý)
rod: Myotis
čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
2 
Myotis nattereri
(netopier riasnatý)
rod: Myotis
čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
9 
Myotis oxygnathus
(netopier ostrouchý)
rod: Myotis
čeľaď: Vespertilionidae (netopierovité)
1 
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.