neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Emys orbicularis
autor: Ján Chládok
Prehľad dostupných rodov čeľade Lacertidae
Stránky: 1 [2] ďaľšia


  rod Acanthodactylus ()


Acanthodactylus erythrurus


Acanthodactylus erythrurus


  rod Algyroides (jašterica)


Algyroides fitzingeri


Algyroides nigropunctatus


Algyroides moreoticus


Algyroides marchi


Algyroides nigropunctatus


Algyroides nigropunctatus


  rod Dinarolacerta ()


Dinarolacerta montenegrina


Dinarolacerta montenegrina


Dinarolacerta mosorensis


  rod Gallotia (jašterica)


Gallotia stehlini


Gallotia stehlini


Gallotia stehlini


Gallotia galloti


Gallotia galloti


Gallotia atlantica


  rod Hellenolacerta (jašterica)


Hellenolacerta graeca


  rod Iberolacerta (jašterica)


Iberolacerta aranica


Iberolacerta aranica


Iberolacerta aurelioi


Iberolacerta aurelioi


Iberolacerta monticola


Iberolacerta bonnali


  rod Lacerta (jašterica)


Lacerta agilis


Lacerta viridis


Lacerta agilis


Lacerta viridis


Lacerta viridis


Lacerta agilis


  rod Ophisops ()


Ophisops elegans


  rod Podarcis (jašterica)


Podarcis sicula


Podarcis waglerianus


Podarcis melisellensis


Podarcis melisellensis


Podarcis pityusensis


Podarcis muralis


  rod Timon (jašterica)


Timon lepidus


Timon lepidus


Stránky: 1 [2] ďaľšia
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.