neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Anacamptis pyramidalis
autor: Ján Zábojník
pozvanka
Pridávajte nové druhy do atlasov a zapojte sa tak do celoročnej súťaže o hlavnú cenu fotoaparát Canon EOS 1100D + objektív EF-S 18-55 IS II a mnoho ďalších cien.
Trvanie súťaže: február - november 2012
Pravidlá súťaže nájdete tu: pravidlá

VÝSLEDKY SÚŤAŽE NDVA 2012

Najlepší prispievatelia v absolútnom poradí

1. miesto - Josef Dvořák (Česká Republika), 560 nových druhov
(celkový víťaz a víťaz hlavnej ceny - fotoaparátu Canon EOS 1100D + objektív EF-S 18-55 IS II )

2. miesto - Boris Assyov (Bulharsko), 482 nových druhov
(poukážka na nákup tovaru v predajni Megafoto, reklamné predmety FN)

3. miesto - Mário Duchoň (Slovenská Republika), 373 nových druhov
(poukážka na nákup tovaru v predajni Megafoto, reklamné predmety FN)

Najlepší prispievatelia do sekcie húb
1. Laco Tábi - 39 nových druhov (poukážka na nákup tovaru v predajni Megafoto, reklamné predmety FN)
2. Jozef Pavlík - 32 nových druhov (reklamné predmety FN)
3. Milan Zajac - 15 nových druhov (reklamné predmety FN)
Najlepší prispievatelia do sekcie rastlín
1. Boris Assyov - 476 nových druhov (poukážka na nákup tovaru v predajni Megafoto, reklamné predmety FN)
2. Mário Duchoň - 372 nových druhov (reklamné predmety FN)
3. Milan Zajac - 351 nových druhov (reklamné predmety FN)
Najlepší prispievatelia do sekcie živočíchov
1. josef dvořák - 559 nových druhov (poukážka na nákup tovaru v predajni Megafoto, reklamné predmety FN)
2. Laco Tábi - 127 nových druhov (reklamné predmety FN)
3. František Kosorín - 122 nových druhov (reklamné predmety FN)
Víťazom srdečne gratulujeme!
Všetkým zúčastneným patrí veľke poďakovanie za obohatenie atlasu o nové druhy, ktorých len počas súťaže pribudlo neuveriteľných 2936!


FN Team
 

Fotografie nových druhov v atlasoch od autora: Boris Assyov
Vulpia muralis
mrvka

Hora Vračanski Balkan,


Vulpia ciliata
mrvka

Hora Strandža,


Verbascum sinuatum
divozel

juhozápadnej Bulharsko,


Vicia cassubica
vika kašubská

Hora Stara Planina,


Logfia minima
bielolistník najmenší

Hora Vračanski Balkan,
Jacea stenolepis
nevädzovec úzkoperý

Hora Stara Planina,


Scrophularia bulgarica
krtičník

Hora Pirin,


Sison amomum


Hora Stara Planina,


Scabiosa webbiana
hlaváč

Hora Pirin,


Rhinanthus javorkae
štrkáč

Hora Pirin,


Polycnemum arvense
chrumkavec roľný

juhozápadnej Bulharsko,
Peucedanum aegopodioides
smldník

Hora Stara Planina,


Cystopteris alpina
pľuzgiernik alpínsky

Hora Pirin,


Clematis flammula
plamienok

juhozápadnej Bulharsko,


Mentha suaveolens
mäta

,


Silene saxifraga
silenka

Hora Pirin,


Erigeron atticus
turica karpatská

Hora Pirin,
Carthamus dentatus
požlt

juhozápadnej Bulharsko,


Silene sendtneri subsp. balcanica
silenka

Hora Osogovo,


Silene sendtneri
silenka

,


Silene ciliata
silenka

Hora Stara Planina,


Cyperus longus
šachor

juhozápadnej Bulharsko,


Pycreus flavescens
šachorec žltkastý

juhozápadnej Bulharsko,
Peucedanum oligophyllum
smldník

Hora Rila,


Pastinaca hirsuta
paštrnák

Hora Západné Rodopi,


Thymus thracicus
dúška

Hora Západné Rodopi,


Melilotus neapolitanus
komonica

Hora Vračanski Balkan,


Lolium rigidum
mätonoh tuhý

Pobreží Čierneho mora,


Eragrostis pilosa
milota chlpatá

juhozápadnej Bulharsko,
Elytrigia bessarabica
pýr

Pobreží Čierneho mora,


Cotoneaster nebrodensis
skalník

Znepole,


Cerinthe glabra
voskovka holá

Znepole,
Artemisia austriaca
palina rakúska

Pobreží Čierneho mora,


Dalanum ladanum
ziabor širokolistý

Hora Rila,


Chaerophyllum aureum
krkoška zlatoplodá

Hora Rila,


Carex guestphalica
ostrica Leersova

Hora Lozenska Planina,


Vaccinium arctostaphylos
brusnica

Hora Strandža,


Trachystemon orientalis


Hora Strandža,


Alkanna stribrnyi
alkana

Hora Západné Rodopi,


Picris pauciflora
horčík

Hora Východnej Rodopi,


Physospermum cornubiense


Hora Sredna Gora,


Ornithogalum fimbriatum
bledavka

Hora Strandža,
Anthemis virescens
ruman

Hora Stara Planina,


Allium amethystinum
cesnak

Pobreží Čierneho mora,


Allium denudatum
cesnak

Hora Golo Bardo,


Silene skorpilii
silenka

,


Silene csereii
silenka

Hora Vračanski Balkan,


Sedum stefco
rozchodník

Hora Rila,


Campanula rumeliana
zvonček

Hora Západné Rodopi,


Thymus longicaulis
dúška

Hora Stara Planina,


Thymus atticus
dúška

juhozápadnej Bulharsko,


Sibbaldia parviflora
sibaldka

Hora Osogovo,


Geum rhodopeum
kuklík

Hora Západné Rodopi,


Chondrilla urumoffii
chondrila

Hora Západné Rodopi,


Galium demissum subsp. stojanovii
lipkavec

Hora Pirin,


Veronica kellereri
veronika

Hora Pirin,


Aubrieta gracilis


Hora Pirin,


Carex extensa
ostrica

,


Carex flacca subsp. erythrostachys
ostrica

Hora Stara Planina,


Carex depauperata
ostrica

Hora Stara Planina,


Ranunculus lateriflorus
iskerník bočnokvetý

,


Quercus hartwissiana
dub

Hora Strandža,


Viola speciosa
fialka

juhozápadnej Bulharsko,


Anthemis cretica subsp. tenuiloba
ruman

Hora Strandža,


Anthemis cretica subsp. cretica
ruman

juhozápadnej Bulharsko,


Anthemis cretica subsp. carpatica
ruman

Hora Rila,


Centaurea wagenitziana


,


Carum graecum
rasca

Hora Pirin,


Thymus perinicus
dúška

Hora Pirin,


Thlaspi bellidifolium
peniažtek

Hora Pirin,


Oxytropis urumovii
ostropysk

Hora Pirin,


Jasione heldreichii
pavinec

Hora Rila,


Fumaria parviflora
zemedym malokvetý

,


Leontodon rilaensis
púpavec

Hora Rila,


Dasypyrum villosum


Hora Stara Planina,


Chaerophyllum byzantinum
krkoška

Hora Stara Planina,


Asperula cretacea
marinka

Hora Strandža,


Alkanna primuliflora
alkana

,


Asperula involucrata
marinka

Hora Strandža,


Apium nodiflorum
zeler

,


Trifolium micranthum
ďatelina

Hora Sredna Gora,


Sorbus borbasii
jarabina

Hora Stara Planina,


Senecio macedonicus
starček

Hora Lyulin,


Saxifraga exarata
lomikameň

Hora Pirin,


Cyperus serotinus
šachor

juhozápadnej Bulharsko,


Pedicularis brachyodonta subsp. moesiaca
všivec

Hora Osogovo,


Onosma montana
rumenica

Pobreží Čierneho mora,


Luzula forsteri
chlpaňa

Hora Strandža,


Hordeum secalinum
jačmeň

Pobreží Čierneho mora,


Echinops microcephalus
ježibaba

,


Acosta rutifolia
nevädzka

Hora Stara Planina,


Berteroa obliqua
šedivka

Hora Rila,


Cota macrantha
rumanovec

Hora Osogovo,


Carex dacica
ostrica

Hora Pirin,


Potentilla anglica
nátržník

,


Potentilla regis-borisii
nátržník

Hora Východnej Rodopi,


Trifolium alexandrinum
ďatelina

Pobreží Čierneho mora,


Vicia onobrychioides
vika

Hora Západné Rodopi,


Viola tricolor subsp. macedonica
fialka

Hora Západné Rodopi,


Viola rhodopeia
fialka

Hora Západné Rodopi,


Viola crinita
fialka

Hora Pirin,


Viola orbelica
fialka

Hora Rila,


Viola grisebachiana
fialka

Hora Pirin,


Viola gracilis
fialka

Hora Osogovo,


Elymus pycnanthus


Pobreží Čierneho mora,


Dorycnium graecum
ďatelinovec

Hora Strandža,


Cleome ornithopodioides


Hora Východnej Rodopi,


Taeniatherum caput-medusae


juhozápadnej Bulharsko,


Silene caliacrae
silenka

Pobreží Čierneho mora,


Silene uniflora subsp. prostrata
silenka

Hora Stara Planina,


Pulsatilla slaviankae
poniklec

juhozápadnej Bulharsko,


Potamogeton perfoliatus
červenavec prerastenolistý

,


Quercus petraea subsp. iberica
dub

Pobreží Čierneho mora,


Potamogeton polygonifolius
červenavec

,


Polygala sibirica
horčinka

,


Allium siculum
cesnak

Pobreží Čierneho mora,


Minuartia saxifraga
kurička

Hora Stara Planina,


Malcolmia orsiniana
malkolmia

Hora Západné Rodopi,


Claytonia sibirica


,


Plumbago europaea
olovník európsky

juhozápadnej Bulharsko,


Phlomis herba-venti subsp. pungens
sápa

Pobreží Čierneho mora,


Macrosyringion glutinosum


Hora Západné Rodopi,


Opopanax hispidus


Pobreží Čierneho mora,


Opopanax chironium


Pobreží Čierneho mora,


Epimedium pubigerum
krpčiarka

Hora Strandža,


Heptaptera triquetra


Hora Strandža,


Echinops bannaticus
ježibaba

Hora Lozenska Planina,


Epilobium obscurum
vŕbovka tmavá

,


Dianthus diffusus
klinček

juhozápadnej Bulharsko,


Cyperus difformis
šachor

juhozápadnej Bulharsko,


Dryopteris affinis
papraď

,


Securigera elegans
ranostajovec širokolístkový

Hora Stara Planina,


Cicer montbretii
cícer

Hora Strandža,


Acosta arenaria
nevädzka piesočná

Pobreží Čierneho mora,


Campanula sparsa
zvonček

Hora Východnej Rodopi,


Campanula orphanidea
zvonček

Hora Východnej Rodopi,


Campanula jordanovii
zvonček

Hora Východnej Rodopi,


Brassica nivalis subsp. jordanoffii
kapusta

Hora Pirin,


Barbarea longirostris
barborka

Hora Pirin,


Bryonia dioica
posed dvojdomý

,


Bupleurum flavum
prerastlík

Pobreží Čierneho mora,


Agrimonia procera
repík voňavý

Hora Stara Planina,


Aegilops triuncialis
mnohoštet

Pobreží Čierneho mora,


Galium velenovskyi
lipkavec

Hora Východnej Rodopi,


Fagus orientalis
buk

Hora Strandža,


Silene thymifolia
silenka

Pobreží Čierneho mora,


Silene fabarioides
silenka

Hora Západné Rodopi,


Silene euxina
silenka

Pobreží Čierneho mora,


Ophrys reinholdii
hmyzovník

Hora Strandža,


Delphinium balcanicum
stračonôžka

juhozápadnej Bulharsko,


Cephalanthera epipactoides
prilbovka

Hora Východnej Rodopi,


Trifolium echinatum
ďatelina

juhozápadnej Bulharsko,


Salvia sclarea
šalvia muškátová

Znepole,
Fibigia clypeata


Znepole,


Ilex colchica
cezmína

Hora Strandža,


Hesperis theophrasti
večernica

Hora Strandža,


Linaria purpurea
pyštek

,


Iberis saxatilis
iberka

,


Hippocrepis ciliata
podkovka

Hora Západné Rodopi,


Festuca paniculata
kostrava

Hora Rila,


Pulchroboletus roseoalbidus
suchohríb

Pobreží Čierneho mora,


Boletus permagnificus
hrib

Pobreží Čierneho mora,


Boletus ichnusanus
hríb

juhozápadnej Bulharsko,


Linaria grandiflora
pyštek

Hora Rila,


Hesperis dinarica
večernica

Hora Vitosha,


Goniolimon collinum


juhozápadnej Bulharsko,


Genista subcapitata
kručinka

Znepole,


Genista lydia
kručinka

Hora Východnej Rodopi,


Genista carinalis
kručinka

juhozápadnej Bulharsko,


Verbascum purpureum
divozel

Pobreží Čierneho mora,


Verbascum davidoffii
divozel

Hora Pirin,


Verbascum bugulifolium
divozel

Hora Strandža,


Verbascum humile
divozel

Hora Západné Rodopi,


Verbascum eriophorum
divozel

Znepole,


Verbascum nobile
divozel

Hora Západné Rodopi,


Matthiola odoratissima
fiala

Pobreží Čierneho mora,


Rubus canescens
ostružina plstnatá

Pobreží Čierneho mora,


Rubus sanctus
ostružina

juhozápadnej Bulharsko,


Paspalum distichum


juhozápadnej Bulharsko,


Tripidium ravennae


juhozápadnej Bulharsko,


Oenothera indecora
pupalka

juhozápadnej Bulharsko,


Cynanchum acutum


juhozápadnej Bulharsko,


Bupleurum apiculatum
prerastlík

juhozápadnej Bulharsko,


Aquilegia aurea
orlíček

Hora Pirin,


Opuntia tortispina
opuncia

Hora Sredna Gora,


Opuntia humifusa
opuncia

Hora Sredna Gora,


Sedum aetnense
rozchodník

juhozápadnej Bulharsko,


Ranunculus rumelicus
iskerník

juhozápadnej Bulharsko,


Peucedanum austriacum
smldník

Znepole,


Peucedanum officinale
smldník lekársky

Hora Stara Planina,
Anchusa davidovii
smohla

Hora Rila,


Alchemilla jumrukczalica
alchemilka

Hora Stara Planina,


Pedicularis leucodon
všivec

Hora Lyulin,


Carlina acanthifolia
krasovlas

Hora Západné Rodopi,


Bradyporus dasypus


Hora Východnej Rodopi,


Lonicera caerulea
zemolez

Hora Rila,


Legousia pentagonia


Hora Východnej Rodopi,


Koeleria nitidula
ometlina

Hora Stara Planina,


Dianthus petraeus subsp. orbelicus
klinček

Hora Pirin,


Dianthus noeanus
klinček

Hora Vračanski Balkan,


Dianthus cruentus
klinček

Hora Rila,


Knautia dinarica
chrastavec

Hora Rila,


Knautia midzorensis
chrastavec

Hora Rila,


Gentiana pyrenaica
horec

Hora Rila,


Scabiosa argentea
hlaváč

Hora Rila,


Knautia integrifolia
chrastavec

juhozápadnej Bulharsko,


Petrorhagia illyrica
tunika

Hora Stara Planina,


Scabiosa micrantha
hlaváč

juhozápadnej Bulharsko,


Eleusine indica


juhozápadnej Bulharsko,
Sesleria rigida
ostrevka

Hora Stara Planina,


Silene waldsteinii
silenka

Hora Rila,


Silene frivaldskyana
silenka

Hora Rila,


Paronychia kapela
striebrenka

Hora Západné Rodopi,


Moenchia mantica
sivček južný

Pobreží Čierneho mora,


Minuartia recurva
kurička

Hora Pirin,


Arenaria biflora
piesočnica

Hora Vitosha,


Cardamine amara subsp. balcanica
žerušnica

Hora Pirin,


Scabiosa rotata
hlaváč

juhozápadnej Bulharsko,


Campanula scutellata
zvonček

juhozápadnej Bulharsko,


Argusia sibirica


Pobreží Čierneho mora,


Arenaria filicaulis subsp. graeca
piesočnica

Hora Západné Rodopi,


Arabis ferdinandi-coburgi
arábka

Hora Pirin,


Verbascum xanthophoeniceum
divozel

juhozápadnej Bulharsko,


Verbascum ovalifolium
divozel

Pobreží Čierneho mora,


Valeriana dioscoridis
valeriána

juhozápadnej Bulharsko,


Pedicularis hoermanniana
všivec

Hora Vitosha,


Asperula suberosa
marinka

Hora Pirin,


Asperula capitata
marinka

Hora Stara Planina,


Symphytum tauricum
kostihoj

Hora Strandža,


Primula deorum
prvosienka

Hora Rila,


Gastrocotyle macedonica


juhozápadnej Bulharsko,


Anthemis regis-borisii
ruman

Pobreží Čierneho mora,


Anthemis parnassica
ruman

Hora Strandža,


Anthemis macedonica subsp. orbelica
ruman

Hora Rila,


Sideritis taurica
ránhoj

Hora Strandža,


Astracantha thracica


Hora Stara Planina,


Astracantha arnacantha subsp. aitosensis


Hora Stara Planina,


Ulex gallii
útesovec

,


Chamaecytisus kovacevii
zanoväť

Hora Vračanski Balkan,


Chamaecytisus jankae
zanoväť

Pobreží Čierneho mora,


Alyssum pirinicum
tarica

Hora Pirin,


Alyssum obtusifolium
tarica

Pobreží Čierneho mora,


Alyssum umbellatum
tarica

Hora Východnej Rodopi,


Asyneuma anthericoides
klasovec

Hora Stara Planina,


Alyssum hirsutum
tarica srstnatá

Pobreží Čierneho mora,


Acer hyrcanum
javor

Hora Západné Rodopi,


Daphne pontica
lykovec

Hora Strandža,


Allium moschatum
cesnak

Hora Stara Planina,


Allium guttatum
cesnak

,


Allium saxatile
cesnak

Hora Stara Planina,


Allium cupani
cesnak

,


Allium atropurpureum
cesnak

Hora Východnej Rodopi,


Astragalus wilmottianus
kozinec

Znepole,


Astragalus varius
kozinec

Pobreží Čierneho mora,


Astragalus corniculatus
kozinec

Dunajska rovina,


Tozzia carpathica
vrchovka alpínska

Hora Vitosha,
Astragalus ponticus
kozinec

Znepole,


Astragalus glycyphylloides
kozinec

Hora Vitosha,


Veronica filiformis
veronika nitkovitá

Lancashire,
Veronica jacquinii
veronika Jacquinova

Hora Lyulin,
Torilis nodosa
torica

juhozápadnej Bulharsko,


Rumex pulcher
štiav pekný

Hora Stara Planina,


Rumex palustris
štiavec močiarny

,


Rumex longifolius
štiav dlholistý

,
Ornithogalum divergens
bledavka rozdielna

Hora Východnej Rodopi,


Medicago arabica
lucerna

Hora Východnej Rodopi,


Helianthemum lasiocarpum
devätorník

juhozápadnej Bulharsko,


Vicia sativa subsp. amphicarpa
vika

juhozápadnej Bulharsko,


Medicago monspeliaca
lucerna tesálska

juhozápadnej Bulharsko,
Trigonella caerulea
senovka belasá

Pobreží Čierneho mora,
Hypecoum imberbe


juhozápadnej Bulharsko,


Securigera cretica
ranostajovec

juhozápadnej Bulharsko,


Lens nigricans


juhozápadnej Bulharsko,


Ornithogalum sigmoideum
bledavka

,


Armeria rumelica
trávnička

Hora Sredna Gora,


Alopecurus gerardii
psiarka

Hora Osogovo,


Digitalis laevigata
náprstník

Hora Belasica,


Digitalis ferruginea
náprstník

Hora Vračanski Balkan,


Acer heldreichii
javor

Hora Rila,


Potentilla apennina subsp. stojanovii
nátržník

Hora Pirin,


Achillea coarctata
rebríček

Hora Rila,


Jurinea consanguinea
sinokvet

Pobreží Čierneho mora,


Euphorbia lathyris
mliečnik preháňavý

,


Euphorbia barrelieri
mliečnik

juhozápadnej Bulharsko,


Euphorbia peplis
mliečnik

Pobreží Čierneho mora,


Euphorbia maculata
mliečnik škvrnitý

juhozápadnej Bulharsko,


Euphorbia chamaesyce
mliečnik

juhozápadnej Bulharsko,


Viola ganiatsasii
fialka

Hora Západné Rodopi,


Dysphania multifida
mrlík

juhozápadnej Bulharsko,


Campanula velebitica
zvonček

Hora Vitosha,


Trifolium velenovskyi
ďatelina

Hora Osogovo,


Viola sieheana
fialka

Hora Stara Planina,


Primula acaulis subsp. rubra
prvosienka

Hora Strandža,


Salsola tragus
slanobyľ

Pobreží Čierneho mora,


Inula aschersoniana
oman

Hora Východnej Rodopi,


Anthoxanthum aristatum
tomka

Hora Stara Planina,


Colchicum bivonae
jesienka

juhozápadnej Bulharsko,


Medicago carstiensis
lucerna

juhozápadnej Bulharsko,


Conyza sumatrensis
turanec

juhozápadnej Bulharsko,
Epilobium brunnescens
vŕbovka

Cumbria,


Astrodaucus littoralis


Pobreží Čierneho mora,


Peucedanum arenarium
smldník piesočný

Pobreží Čierneho mora,
Periploca graeca


juhozápadnej Bulharsko,


Lotus aegaeus
ľadenec

juhozápadnej Bulharsko,


Linaria arvensis
pyštek roľný

,
Geranium asphodeloides
pakost

Hora Strandža,


Lepidotrichum uechtritzianum


Pobreží Čierneho mora,


Prunus cerasifera
slivka čerešňoplodá

Hora Lozenska Planina,


Tulipa urumoffii
tulipán

Hora Preslavska planina,


Myosotis olympica
nezábudka

Hora Pirin,


Iris sintenisii
kosatec

Pobreží Čierneho mora,


Scorzonera mollis
hadomor

juhozápadnej Bulharsko,


Asplenium onopteris
slezinník

juhozápadnej Bulharsko,


Crassula tillaea


juhozápadnej Bulharsko,


Aphanes arvensis
drobnobyľ roľná

juhozápadnej Bulharsko,


Romulea linaresii subsp. graeca


juhozápadnej Bulharsko,


Hyacinthoides non-scripta
hyacintovec

Cumbria,


Scilla bithynica
scila

Pobreží Čierneho mora,


Crocus flavus
šafran žltý

Hora Lozenska Planina,


Crocus biflorus
šafran

Hora Lozenska Planina,


Medicago rigidula
lucerna tvrdá

,
Medicago disciformis
lucerna

juhozápadnej Bulharsko,


Medicago constricta
lucerna

juhozápadnej Bulharsko,


Onobrychis aequidentata
vičenec

Hora Východnej Rodopi,


Clinopodium dalmaticum
jarva

Hora Západné Rodopi,


Haplophyllum suaveolens


Pobreží Čierneho mora,


Pulsatilla montana
poniklec

Hora Lozenska Planina,


Prangos ferulacea


Pobreží Čierneho mora,


Achillea thracica
rebríček

Trakia,


Achillea ageratifolia
rebríček

Hora Golo Bardo,


Achillea multifida
rebríček

Hora Rila,


Achillea grandifolia
rebríček

Hora Stara Planina,


Achillea lingulata
rebríček

Hora Stara Planina,


Achillea pseudopectinata
rebríček

Thrákia,


Achillea urumoffii
rebríček

Hora Stara Planina,
Achillea chrysocoma
rebríček

Hora Osogovo,


Achillea setacea
rebríček štetinatý

Pobreží Čierneho mora,
Achillea crithmifolia
rebríček jemnolistý

Hora Sredna Gora,
Stachys cretica subsp. bulgarica
čistec

Pobreží Čierneho mora,


Stachys plumosa
čistec

Hora Osogovo,


Stachys angustifolia
čistec

Pobreží Čierneho mora,


Saxifraga luteoviridis
lomikameň

Hora Pirin,


Saxifraga carpetana subsp. graeca
lomikameň

juhozápadnej Bulharsko,


Saxifraga ferdinandi-coburgi
lomikameň

Hora Pirin,


Vulpia fasciculata
mrvka

Pobreží Čierneho mora,


Secale sylvestre
raž

Pobreží Čierneho mora,


Phleum subulatum
timotejka

Pobreží Čierneho mora,


Potentilla astracanica
nátržník

Hora Stara Planina,


Potentilla haynaldiana
nátržník

Hora Rila,


Linum tauricum
ľan

Pobreží Čierneho mora,


Cheilanthes persica


,


Notholaena marantae


Hora Východnej Rodopi,


Asparagus tenuifolius
asparágus

Hora Stara Planina,


Asparagus verticillatus
asparágus

Pobreží Čierneho mora,


Asparagus acutifolius
asparágus

juhozápadnej Bulharsko,


Hyacinthella leucophaea


Znepole,


Glaucium corniculatum
rohatec rožkatý

juhozápadnej Bulharsko,
Scutellaria alpina
šišak

Hora Pirin,


Sedum pallidum
rozchodník

Pobreží Čierneho mora,


Sedum anglicum
rozchodník

,


Lathyrus linifolius
hrachor horský

Yorkshire,


Lathyrus pannonicus
hrachor panónsky

Dunajská nížina,
Lathyrus pancicii
hrachor

Znepole,
Lathyrus pallescens
hrachor

Hora Lozenska Planina,


Lathyrus filiformis
hrachor

Hora Západné Rodopi,


Lathyrus aureus
hrachor

Hora Strandža,


Lathyrus alpestris
hrachor

Hora Vitosha,


Hypericum thasium
ľubovník

Hora Východnej Rodopi,


Hypericum elodes
ľubovník

južné Škótsko,


Jurinea kilaea
sinokvet

Pobreží Čierneho mora,


Psephellus marschallianus


severovýchodnej Bulharsko,


Jacea kerneriana
nevädzovec

Hora Stara Planina,
Jacea cirrhata
nevädzovec

Hora Vitosha,


Cyanus pseudoaxillaris
nevädza

Hora Západné Rodopi,


Cyanus thirkei
nevädza

Hora Východnej Rodopi,


Cyanus pichleri
nevädza

Hora Strandža,


Centaurea thracica


Pobreží Čierneho mora,


Centaurea inermis


Hora Stara Planina,


Centaurea caliacrae


Pobreží Čierneho mora,


Colymbada mannagettae
nevädzník

Hora Pirin,


Colymbada kotschyana
nevädzník

Hora Pirin,


Colymbada chrysolepis
nevädzník

Hora Varchanski Balkan,


Hypericum rochelii
ľubovník

Hora Západné Rodopi,


Hypericum linarioides
ľubovník

Hora Západné Rodopi,


Hypericum elegans
ľubovník ozdobný

Pobreží Čierneho mora,
Hypericum cerastoides
ľubovník

Hora Východnej Rodopi,


Hypericum calycinum
ľubovník

Lancashire,


Hypericum androsaemum
ľubovník

North Yorkshire,


Phalaris aquatica


Pobreží Čierneho mora,


Molinia caerulea
bezkolenec belasý

Cheshire,
Agrostis canina
psinček

Cheshire,


Jovibarba heuffelii
skalničník

Hora Vitosha,


Geranium caeruleatum
pakost

Hora Vitosha,


Astragalus alopecurus
kozinec

Hora Západné Rodopi,


Erica tetralix
vresovec

Cheshire,


Erica cinerea
vresovec

North Yorkshire,


Fritillaria pontica
korunkovka

Hora Preslavska planina,


Senecio pancicii
starček

Hora Rila,


Iris suaveolens
kosatec

Pobreží Čierneho mora,


Fritillaria orientalis
korunkovka

Hora Lyulin,


Trifolium setiferum
ďatelina

Pobreží Čierneho mora,


Dianthus pinifolius
klinček

Hora Lozenska Planina,


Carduus kerneri
bodliak

Hora Rila,


Satureja coerulea
saturejka

Hora Stara Planina,


Salix waldsteiniana
vŕba

Hora Vitosha,


Sideritis scardica
ránhoj

Hora Západné Rodopi,
Ononis pusilla
ihlica nízka

juhozápadnej Bulharsko,
Ononis adenotricha
ihlica

Hora Konyavska Planina,


Alyssoides utriculata


Hora Strandža,


Vicia incisa
vika

Hora Strandža,


Vicia bithynica
vika

Pobreží Čierneho mora,


Cardamine rivularis
žerušnica

Hora Rila,


Cardamine graeca
žerušnica

juhozápadnej Bulharsko,


Pyrus elaeagnifolia
hruška

Hora Strandža,


Pyracantha coccinea
hlohyňa šarlátová

Hora Strandža,


Astragalus spruneri
kozinec

Hora Strandža,


Moehringia pendula
meringia

Hora Pirin,


Edraianthus serbicus


Hora Golo Bardo,


Clinopodium nepeta
jarva šantovitá

Hora Vračanski Balkan,


Petrorhagia dubia
tunika

Hora Východnej Rodopi,


Osyris alba


juhozápadnej Bulharsko,


Phillyrea latifolia


Hora Východnej Rodopi,


Trifolium nigrescens
ďatelina

Hora Východní Rodopi,


Ziziphora capitata


juhozápadnej Bulharsko,


Silene compacta
silenka

Hora Stara Planina,


Stachys maritima
čistec

Pobreží Čierneho mora,


Trifolium grandiflorum
ďatelina

Hora Východnej Rodopi,


Trifolium hirtum
ďatelina

Hora Stara Planina,


Trifolium purpureum
ďatelina

Pobreží Čierneho mora,


Trifolium subterraneum
ďatelina

juhozápadnej Bulharsko,


Cirsium candelabrum
pichliač

Hora Rila,


Cirsium appendiculatum
pichliač

Hora Západné Rodopi,


Verbascum longifolium
divozel

Hora Osogovo,


Tanacetum macrophyllum
vatič

Hora Vitosha,


Senecio doronicum
starček

Hora Rila,


Senecio squalidus subsp. rupestris
starček

Hora Rila,


Paeonia peregrina
pivonka

,


Hypericum olympicum
ľubovník

Hora Belasica,


Knautia orientalis
chrastavec

Hora Strandža,


Jacea nigra
nevädzovec

,


Juncus maritimus
sitina

Škótsko,


Carex colchica
ostrica

Pobreží Čierneho mora,


Juncus littoralis
sitina

Pobreží Čierneho mora,


Juncus gerardii
sitina Gerardova

Pobreží Čierneho mora,
Lamium bifidum
hluchavka

,


Anchusa procera
smohla

Pobreží Čierneho mora,


Alopecurus rendlei
psiarka

Hora Strandža,


Geranium aristatum
pakost

juhozápadnej Bulharsko,


Carduus thoermeri
bodliak

juhozápadnej Bulharsko,


Carduus pycnocephalus
bodliak

Hora Strandža,


Lactuca tatarica
šalát tatársky

Pobreží Čierneho mora,
Asplenium lepidum
slezinník pôvabný

Hora Vrachanski Balkan,


Asplenium fissum
slezinník

Hora Pirin,


Rhododendron ponticum
rododenderon

Hora Strandža,


Salix lapponum
vŕba laponská

Hora Vitosha,


Plantago gentianoides
skorocel

Hora Rila,


Plantago subulata
skorocel

Hora Golo Bardo,


Plantago lagopus
skorocel

juhozápadnej Bulharsko,


Spartina anglica


Západní Anglie,


Narthecium ossifragum
kostilomka obyčajná

južné Škótsko,


Eriophorum gracile
páperník štíhly

Cumbria,
Cyclamen hederifolium
cyklámen

Hora Belasica,


Betula pubescens
breza biela

North Yorkshire,


Crambe maritima
katran

Pobreží Čierneho mora,


Cirsium ligulare
pichliač

Hora Varchanski Balkan,


Chamaecytisus absinthioides
zanoväť

Hora Osogovo,


Calcitrapa stellaris
panevädza bodliakovitá

juhozápadnej Bulharsko,
Cionura erecta


Pobreží Čierneho mora,


Leymus racemosus
jačmenica

Pobreží Čierneho mora,


Paeonia tenuifolia
pivonka

severovýchodnej Bulharsko,
Cymbalaria pallida
cimbalok

North Yorkshire,


Ulex europaeus
útesovec európsky

Cumbria,


Ulex minor
útesovec

Southern Scotland,


Tulipa thracica
tulipán

Pobreží Čierneho mora,


Colymbada immanuelis-loewii
nevädzník

juhozápadnej Bulharsko,
Malus trilobata
jabloň

Hora Východnej Rodopi,


Papaver degenii
mak

Severní Pirin,


Meconopsis cambrica


Západní Anglie, Lancaster


Trachomitum venetum


Pobřeží Černého moře, Primorsko


Lilium rhodopaeum
ľalia

Rodopy hory,


Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.