neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Anacamptis pyramidalis
autor: Ján Zábojník
pozvanka

Informácie

Pravidlá súťaže Megafoto NDVA 2012
( trvanie súťaže: február – november 2012 )


Do súťaže sa môže zapojiť každý registrovaný návštevník stránky. Stačí pridať fotografiu huby, rastliny alebo živočícha, ktorého druh ešte nemá zastúpenie v atlasoch FotoNetu (druhy, pre ktoré nemáme atlas, sa nerátajú).

Do súťaže bude zaradená len fotografia druhu vyskytujúceho sa na území Európy. Ak je fotografia urobená mimo územia Európy a druh sa v Európe bežne vyskytuje, taktiež môže byť zaradená do súťaže. Fotografia môže byť aj staršieho dáta a nemusí byť vyfotená v roku 2012. Stačí, ak je vložená počas trvania súťaže. Do súťaže sa prispievateľom zarátajú aj už vložené fotografie od 1.1.2012.


Po vložení fotografie, administrátori overia správnosť zaradenia k danému druhu a pridelia fotografii štatút NDVA. Podmienkou priradenia štatútu je aj povinnosť uvádzať lokalitu nálezu. Pre uľahčenie overenia správnosti určenia, je vhodné popísať znaky, podľa ktorých bol druh na fotografii určený, prípadne popísať znaky, ktoré vylučujú iný, podobný druh.


Po pridelení štatútu NDVA:

● sa toto priráta autorovi do celkového počtu jeho NDVA2012 a súčasne do celkového počtu jeho NDVA na stránke (čo je NDVA a ako funguje, sa dočítate vo fóre);

● sa fotografia už nedá vymazať zo stránky. Odstránenie fotografie je možné len na základe požiadania administrátora, ktorý fotke zruší štatút NDVA a následne ju je možné vymazať. Zrušením štatútu sa autorovi automaticky odrátajú aj počty jeho NDVA v súťaži a na stránke;

● sa dá fotografia naďalej editovať (upravovať jej údaje), ale s tým rozdielom, že ak sa fotografii zmení latinský názov (priradenie fotky k inému druhu), odstráni sa fotografii automaticky štatút NDVA a autorovi sa toto odráta aj v jeho počtoch NDVA.Za správnosť overenia determinácie a pridelenie štatútu NDVA zodpovedajú administrátori príslušných sekcií (ich zoznam nájdete v menu v kontaktoch).
Priraďovanie fotografií k novým druhom v atlasoch a samotné vytváranie nových druhov pre atlasy v prípade absencie druhu v databáze, riešia taktiež administrátori sekcií. Fotografiám nových druhov sa prideľujú štatúty NDVA na druhovej úrovni (variety, albíni a pod. nie sú nový druh). Výnimkou je atlas rastlín, kde poddruhy ako napr. Echinops ritro subsp. ruthenicus (čiže poddruhy subsp., var., x) sa do atlasu pridávajú ako samostatný záznam a teda fotografii takéhoto poddruhu môže byť pridelené NDVA. Výnimky v ostatných atlasoch sa riešia po dohode administrátorov. Druhy, u ktorých je determinácia nejasná, sporná alebo je možnosť ľahkej zámeny, sa zväčša označujú ako „cf.“ (pravdepodobne) a týmto nemôže byť pridelený štatút NDVA.


Hlavnú cenu získa prispievateľ s najvyšším počtom NDVA.

Priebežné poradie prispievateľov nájdete na hlavnej stránke súťaže.
zobraz všetko
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.