neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Anacamptis pyramidalis
autor: Ján Zábojník
pozvanka

HUBY (Makromycéty)
( zoznam chránených druhov húb )

V Y H L Á Š K A
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 28. júla 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajinyXerocomus parasiticus (suchohríb cudzopasný)

HUBY (Makromycéty)

ZOZNAM DRUHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

Agaricus maleolens

pečiarka krémová

700,-

Agrocybe cylindracea

poľnička topoľová

2 000,-

Amanita caesarea

muchotrávka cisárska

1 600,-

Amanita friabilis

muchotrávka jelšová

2 100,-

Amanita strobiliformis

muchotrávka šiškovitá

500,-

Amanita vittadinii

muchotrávka Vittadiniho

2 100,-

Battarrea stevenii

piesočnatka Stevenova

2 500,-

Boletus appendiculatus

hríb príveskatý

700,-

Boletus dupainii

hríb Dupainov

2 500,-

Boletus fechtneri

hríb striebristý

1 100,-

Boletus fragrans

hríb voňavý

800,-

Boletus impolitus

hríb plavý

1 000,-

Boletus junquilleus

hríb žltý

2 000,-

Boletus lupinus

hríb vlčí

1 000,-

Boletus queletii

hríb Quéletov

600,-

Boletus radicans

hríb horký

1 000,-

Boletus regius

hríb kráľovský

1 000,-

Boletus rhodoxanthus

hríb purpurový

700,-

Boletus speciosus

hríb nádherný

1 000,-

Boletus torosus

hríb zavalitý

2 500,-

Calvatia creatacea

rozpadavec tatranský

1 600,-

Catathelasma imperiale

náramkovka cisárska

1 900,-

Chalciporus rubinus

meďovec rubínový

1 500,-

Chamaemyces fracidus

bedľovník orosený

1 000,-

Chamonixia caespitosa

šamonia modrejúca

2 200,-

Clavariadelphus truncatus

kyjak useknutý

1 400,-

Crepidotus crocophyllus

pahliva šafranová

700,-

Endoptychum agaricoides

strieška bedľovitá

2 500,-

Entoloma euchroum

hodvábnica fialovomodrá

2 000,-

Floccularia straminea

vločkovka žltozelená

700,-

Fomitopsis officinalisársky

práchnovček lekársky

2 300,-

Gomphidius roseus

sliziak ružový

500,-

Gomphus clavatus

lievikovec kyjakovitý

1 600,-

Gyromitra fastigiata

ušiak zväzkovitý

700,-

Hapalopilus croceus

hlinovec šafranový

1 100,-

Hericium erinaceus

koralovec ježovitý

1 500,-

Hydropus atramentosus

zvončekovec sadzový

800,-

Hygrophorus marzuolus

šťavnačka marcová

700,-

Lactarius repraesentaneus

rýdzik nádherný

1 000,-

Lepiota hystrix

bedlička pichliačová

2 100,-

Leucoagaricus pilatianus

bedlica Pilátova

2 200.-

Leucoagaricus sublittoralis

bedlica pobrežná

2 500.-

Leucopaxillus lepistoides

čechratec stepný

700,-

Limacella guttata

slizovnica slzivá

1 000,-

Myriostoma coliforme

mnohokrčka dierkovaná

800,-

Omphalina discorosea

kalichovka fialovoružová

700,-

Panaeolus reticulatus

zvoncovec rašeliniskový

1 500,-

Phaeocollybia christinae

koreňovica škoricovohnedá

600,-

Phaeocollybia festiva

koreňovica olivová

600,-

Phellodon confluens

korkovec zrastený

600,-

Phylloporus rhodoxanthus

lupeňopórovec červenožltý

700,-

Plectania melastoma

pakorienovka čierna

2 200,-

Pleurotus eryngii

hliva kotúčová

1 700,-

Psathyrella ammophila

drobuľka pieskomilná

900,-

Pseudoplectania melaena

misôčka tmavá

1 500,-

Pycnoporellus alboluteus

oranžovec bledý

2 400,-

Rhodocybe obscura

machovec tmavý

700,-

Rhodotus palmatus

červenáčik obyčajný

1 600,-

Ripartitella rickenii

vločnica agátová

1 500,-

Russula consobrina

plávka smutná

500,-

Sarcosoma globosum

mäsovec guľatý

2 500,-

Sarcosphaera coronaria

tulipánovka fialová

700.-

Suillus flavidus

masliak močiarny

1 500,-

Suillus sibiricus

masliak sibírsky

1 400,-

Tuber aestivum

hľuzovka letná

2 000,-

Volvariella caesiocincta

pošvovec menší

700,-

Volvariella surrecta

pošvovec cudzopasný

1 500,-

Xerocomus armeniacus

suchohríb marhuľovožltý

500,-

Xerocomus moravicus

suchohríb moravský

2 000,-

Xerocomus parasiticus

suchohríb cudzopasný

1 500,-

   Jurské jazero

ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, DRUHOV NÁRODNÉHO
VÝZNAMU A PRIORITNÝCH DRUHOV,
NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Abortiporus fractipes

pleťovec premenlivý

 

Agrocybe arenicola

poľnička pieskomilná

 

Amanita nivalis

muchotrávka snežná

 

Amylocystis lapponicus

tvarožník laponský

 

Amyloporia sitchensis

amylopórovka aljašská

 

Antrodia odora

trúdnikovček voňavý

 

Battarrea stevenii

piesočnatka Stevenova

 

Calvatia fragilis

rozpadavec fialový

 

Chamonixia caespitosa

šamonia modrejúca

 

Clitocybe candicans var. dryadicola

strmuľka biela dryádková

 

Cortinarius pauperculus

pavučinovec drobný

 

Crepidotus crocophyllus

pahliva šafranová

 

Endoptychum agaricoides

strieška bedľovitá

 

Inocybe fulvipes

vláknica

 

Lactarius nanus

rýdzik trpasličí

 

Lactarius salicis-reticulatae

rýdzik vrchovský

 

Leucoagaricus pilatianus

bedlica Pilátova

 

Leucoagaricus sublittoralis

bedlica pobrežná

 

Myriostoma coliforme

mnohokrčka dierkovaná

 

Panaeolus reticulatus

zvonovec rašeliniskový

 

Psathyrella ammophila

drobuľka pieskomilná

 

Russula nana

plávka

 

Russula norvegica

plávka nórska

 

Tulostoma kotlabae

stopkovec Kotlabov

 


Link na vyhlášku

Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.