neprihlásený návštevník | webfilter: vypnutý |

vyhľadaj  

zobraziť všetky fotografie týždňa
Cuculus canorus
autor: Josef Čech
Atlas húb ( abecedný zoznam druhov )
Na tejto podstránke nájdete "Zoznam chránených druhov húb".

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
prehľad NVD
vedecké radenieslovenské radenielen druhy s fotkouvšetky druhy
A - B - C - Č - Č - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - [O] - P - R - S - Š - Š - T - U - V - W - Z - Ž - Ž

 FOTOGRAFICKÝ URČOVACÍ KĽÚČ (zobrazí prehľad čeľadí)
očko
očko vŕbové / vyklenutka věnčená
(Pezicula ocellata)
rod: Pezicula
čeľaď: Dermateaceae ()
1 
oídium
oídium ľanové
(Oidium lini)
rod: Oidium
oídium chryzantémkové
(Oidium chrysanthemi)
rod: Oidium
oídium fialkové
(Oidium violae)
rod: Oidium
oídium hortenziové
(Oidium hortensiae)
rod: Oidium
oídium katalpové
(Oidium hirtae)
rod: Oidium
oídium kysličkové
(Oidium oxalidis)
rod: Oidium
oblúkovka
oblúkovka
(Camarophyllopsis phaeophylla)
rod: Camarophyllopsis
1 
oblúkovka
(Camarophyllopsis micacea)
rod: Camarophyllopsis
čeľaď: Clavariaceae (kyjačikovité)
1 
oblúkovka / voskovečka černotečkovaná
(Camarophyllopsis atropuncta)
rod: Camarophyllopsis
čeľaď: Hygrophoraceae (šťavnačkovité - šťavnatkovité)
3 

oblúkovka biela
(Cyphophyllus virgineus)
rod: Cyphophyllus
oblúkovka lúčna
(Cyphophyllus pratensis)
rod: Cyphophyllus
oblúkovka páchnuca
(Camarophyllopsis foetens)
rod: Camarophyllopsis
2 

oblúkovka snehobiela
(Camarophyllopsis niveus)
rod: Camarophyllopsis
obrúbenec
obrúbenec beztvarý / škrobnatec jedlový
(Aleurodiscus amorphus)
rod: Aleurodiscus
čeľaď: Stereaceae (pevníkovité - pevníkovité)
6 


obrúbenec jedľový
(Aleurodiscus digitalis)
rod: Aleurodiscus
obrúbenec jedľový
(Cyphella digitalis)
rod: Cyphella
1 

obrúbenec oranžový
(Aleurodiscus aurantium)
rod: Aleurodiscus
obrúbenec voskový
(Aleurodiscus cerussatus)
rod: Aleurodiscus
obrvenka
obrvenka jačmenná
(Pyrenosphora teres)
rod: Pyrenosphora
ohňovec
ohňovec (bližšie neurčený)
(Phellinus sp.)
rod: Phellinus
čeľaď: Hymenochaetaceae (kožnačkovité - kožovkovité)
4 
ohňovec škľabkovitý
(Phellinus conchatus)
rod: Phellinus
2 

ohňovec bodkovaný
(Phellinus punctatus)
rod: Phellinus
ohňovec Hartigov / ohňovec Hartigův
(Phellinus hartigii)
rod: Phellinus
čeľaď: Hymenochaetaceae (kožnačkovité - kožovkovité)
5 

ohňovec hladký
(Phellinus laevigatus)
rod: Phellinus
ohňovec hrboľkatý
(Phellinus torulosus)
rod: Phellinus
1 
ohňovec hrdzavohnedý
(Phellinus ferruginosus)
rod: Phellinus
2 

ohňovec mohutný
(Phellinus robustus)
rod: Phellinus
3 
ohňovec obyčajný / ohňovec obecný
(Phellinus igniarius)
rod: Phellinus
čeľaď: Hymenochaetaceae (kožnačkovité - kožovkovité)
3 
ohňovec ohraničený
(Phellinus nigrolimitatus)
rod: Phellinus
ohňovec osikový
(Phellinus tremulae)
rod: Phellinus
1 
ohňovec Pilátov
(Phellinus pilatii)
rod: Phellinus
ohňovec Pouzarov
(Phellinus pouzarii)
rod: Phellinus
ohňovec prisadnutý
(Phellinus contiguus)
rod: Phellinus
3 

ohňovec ríbezľový / ohňovec rybízový
(Phylloporia ribis)
rod: Phylloporia
čeľaď: Hymenochaetaceae (kožnačkovité - kožovkovité)
1 
ohňovec rešetliakový
(Phellinus rhamni)
rod: Phellinus
ohňovec slivkový
(Phellinus pomaceus)
rod: Phellinus
4 
ohňovec smrekový
(Phellinus chrysoloma)
rod: Phellinus
ohňovec sosnový
(Phellinus pini)
rod: Phellinus
ohňovec teplomilný
(Phellinus pseudopunctatus)
rod: Phellinus
ohňovec tmavý
(Phellinus viticola)
rod: Phellinus
ohňovec tmavý /ohňovec izabelový
(Phelinus viticola)
rod: Phelinus
2 

ohňovec tmavohnedý
(Phellinus ferrugineofuscus)
rod: Phellinus
ohňovec topoľový
(Phellinus populicola)
rod: Phellinus
1 
ohnivček
ohnivček zimný / ohnivec zimní
(Microstoma protracta)
rod: Microstoma
čeľaď: Sarcoscyphaceae (ohnivcovité - ohnivcovité)
41 

ohnivec
ohnivec (bližšie neurčený)
(Sarcoscypha sp.)
rod: Sarcoscypha
čeľaď: Sarcoscyphaceae (ohnivcovité - ohnivcovité)
170 


ohnivec šarlátový / ohnivec šarlatový
(Sarcoscypha coccinea)
rod: Sarcoscypha
čeľaď: Sarcoscyphaceae (ohnivcovité - ohnivcovité)
48 


ohnivec jurský / ohnivec jurský
(Sarcoscypha jurana)
rod: Sarcoscypha
čeľaď: Sarcoscyphaceae (ohnivcovité - ohnivcovité)
22 

ohnivec rakúsky / ohnivec rakouský
(Sarcoscypha austriaca)
rod: Sarcoscypha
čeľaď: Sarcoscyphaceae (ohnivcovité - ohnivcovité)
73 

ohnivec rakúsky žltý / ohnivec rakouský žlutý
(Sarcoscypha austriaca var. lutea)
rod: Sarcoscypha
7 


ohnivka
ohnivka domáca
(Pyronema domesticum)
rod: Pyronema
ohnivka spálenisková / ohnivka spáleništní
(Pyronema omphalodes)
rod: Pyronema
čeľaď: Pyronemataceae (ohnivkovité - ohnivkovité)
5 

okrasník
okrasník (bližšie neurčený)
(Bisporella sp.)
rod: Bisporella
čeľaď: Incertae sedis ()
5 
okrasník žltý / voskovička citrónová
(Bisporella citrina)
rod: Bisporella
čeľaď: Incertae sedis ()
24 

okrasník bledý
(Bisporella pallescens)
rod: Bisporella
okrovka
okrovka jarabinová
(Ochropsora ariae)
rod: Ochropsora
opadavka
opadavka douglasová
(Rhabdocline pseudotsugae)
rod: Rhabdocline
oranžovec
oranžovec bledý
(Pycnoporellus alboletus)
rod: Pycnoporellus
oranžovec vláknitý
(Pycnoporellus fulgens)
rod: Pycnoporellus
3 

orbília
orbília
(Orbilia alnea)
rod: Orbilia
čeľaď: Orbiliaceae ()
orbília / kruhovka
(Orbilia curvatispora)
rod: Orbilia
čeľaď: Orbiliaceae (kruhovkovité - kruhovkovité)
1 

orbília / kruhovka olšová
(Orbilia xanthostigma)
rod: Orbilia
čeľaď: Orbiliaceae (kruhovkovité - kruhovkovité)
3 

orbília sosnová / kruhovka
(Orbilia delicatula)
rod: Orbilia
čeľaď: Orbiliaceae (kruhovkovité - kruhovkovité)
2 

orieškovec
orieškovec (bližšie neurčený)
(Hydnotrya sp.)
rod: Hydnotrya
1 
ostropórovec
ostropórovec kôrový
(Oxyporus corticola)
rod: Oxyporus
ostropórovec nížinný
(Oxyporus latemarginatus)
rod: Oxyporus
ostropórovec rozliaty
(Oxyporus obducens)
rod: Oxyporus
ostropórovec sieťkovaný
(Oxyporus philadelphii)
rod: Oxyporus
ostropórovec topoľový
(Oxyporus populinus)
rod: Oxyporus
Copyright © 2004-2021 FotoNet, všetky práva vyhradené.